In ontwikkeling - verschijnt in de zomer van 2017

Poëziegids basisonderwijs

Dankzij ons gratis lesmateriaal op verschillende niveaus kunnen kinderen al gedichten schrijven. Het Poëziepaleis werkt al jaren met deze praktische invulling van een doorlopende leerlijn voor poëzie-onderwijs, gekoppeld aan de kerndoelen van de leergebieden Kunstzinnige oriëntatie en Nederlands. Op dit moment zijn wij bezig met het verder ontwikkelen van het bestaande lesmateriaal in samenwerking met scholen, om daarmee uiteindelijk de Poëziegids junior – inspirerende poëzielessen voor het basisonderwijs te produceren. Deze gids stelt scholen en leerkrachten in staat poëzielessen structureel in hun lesprogramma op te nemen.

Waarom een doorlopende leerlijn poëzie?

Hoewel algemeen wordt erkend dat poëzie-educatie (het leren lezen en zelf schrijven van gedichten) een gunstige invloed heeft op de taalontwikkeling en op het vermogen tot (zelf)reflectie van kinderen, is er nog geen concrete doorlopende leerlijn poëzie beschikbaar. Leerkrachten geven aan dat ze wel graag meer met poëzie zouden willen doen, maar dat ze de handvatten daartoe vaak missen. Door de Poëziegids junior te ontwikkelen, willen we scholen concreet materiaal bieden dat makkelijk ingepast kan worden in het lesprogramma (waar mogelijk aansluitend bij bestaande lesmethoden) van iedere groep.