Lesmateriaal & workshops

Inspiratie of handvatten nodig voor poëzielessen in de klas? Op deze pagina staan links naar lesmateriaal en interessante workshops voor zowel het primair- als het voortgezet onderwijs.

Poëziegids

Inspiratie nodig voor het geven van poëzielessen in het voortgezet onderwijs? De Poëziegids geeft ideeën en tips voor goed en boeiend poëzieonderwijs. De Poëziegids is samengesteld ter ere van de jubilea van Doe Maar Dicht Maar en Kinderen en Poëzie. Deze publicatie laat zien wat Doe Maar Dicht Maar al jaren doet: docenten inspireren tot het geven van leuke en interessante poëzielessen. Voor deze gids zijn de krenten uit de pap gehaald. Succesnummers en nieuwe ideeën voor inspirerend poëzieonderwijs. De auteurs zijn praktijkdeskundigen op het gebied van poëzie en onderwijs.

Voor het primair onderwijs wordt op dit moment gewerkt aan een soortgelijke poëziegids in het kader van de Doorlopende Leerlijn Poëzie.

De Poëziegids is te bestellen in de webshop. Ook kun je kosteloos een preview van de Poëziegids downloaden.

Lesbrieven

Geïnteresseerd in andere manieren om je klas kennis te laten maken met poëzie? Neem dan ook eens een kijkje op onze pagina educatie. Het Poëziepaleis ontwikkelt regelmatig nieuw lesmateriaal voor alle niveaus van zowel het basis- als voortgezet onderwijs. Met behulp van deze praktische lessen leren uw leerlingen op creatieve wijze om te gaan met taal en poëzie. De gevarieerde lessen kunnen gratis gedownload worden. Het lesmateriaal is eenvoudig van opzet en interactief: uw tips, aanvullingen en opmerkingen zijn van harte welkom.

Die ‘dichtersblik’ (een speciale mengeling van nieuwsgierigheid en alertheid, openheid en concentratie) is te ontwikkelen.

-

Workshop Poëzie in de klas

Het Poëziepaleis organiseert de workshop ‘Poëzie in de klas’ voor leerkrachten. Dichten begint met heel goed kijken, met de onbevangenheid en verwondering van een kind. Die ‘dichtersblik’ (een speciale mengeling van nieuwsgierigheid en alertheid, openheid en concentratie) is te ontwikkelen.

Hoe kan poëzie geïntegreerd worden in het onderwijs? Het Poëziepaleis biedt hier graag handvatten voor door middel van het geven van de workshop ‘Poëzie in de klas’. De workshop begint met het ‘waarom’ van dichten in het onderwijs. Hierbij wordt stil gestaan bij verbeeldingskracht en creativiteit, wat kenmerkend is voor een kind. Ook wordt stilgestaan bij de rol die poëzie vervult in de kerndoelen van het Nederlands. Hierbij staat de vraag hoe poëzie bijdraagt aan het behalen van deze kerndoelen centraal.

Een professionele dichter introduceert verschillende technieken voor het schrijven en bespreken van gedichten bij de kinderen. Tijdens de workshops passeren inspirerende gedichten, werkvormen en lesmaterialen de revue.

Wat leer je tijdens de workshops?
– Kennismaken met poëzie en met het poëzieonderwijs aan de hand van inspirerende voorbeelden.
– Waarderen en begrijpen van poëzie(onderwijs).
– Experimenteren met verschillende dichtvormen, werkvormen en technieken.

Geïnteresseerd? Stuur dan een mail naar info@poeziepaleis.nl.

Workshops

Het Poëziepaleis verzorgt voor zowel primair- als voortgezet onderwijs workshops in het schrijven en voordragen van poëzie. Deze workshops zorgen ervoor dat kinderen en jongeren op een laagdrempelige manier met poëzie in aanraking komen – ook die kinderen en jongeren die uit zichzelf niet op het idee zouden komen gedichten te schrijven of lezen. Vaak blijken juist zij achteraf erg enthousiast. En dat komt mooi uit, want poëzie lezen en schrijven is goed voor de ontwikkeling. Poëzie kan bijdragen aan de taalontwikkeling, maar ook aan de creatieve, intellectuele en sociale ontwikkeling, aan zingeving en (zelf)reflectie. De workshops worden gegeven door ervaren dichters/poëziedocenten.

Voor een workshop in de klas neem je contact op via info@poeziepaleis.nl of tel (050) 313 84 33.