Welkom bij het Poëziepaleis

Productiehuis, kenniscentrum, ontmoetingsplek en vraagloket

Het Poëziepaleis is hét landelijke aanspreekpunt voor iedereen die meer wil weten over poëzie voor en door kinderen en jongeren. Het Poëziepaleis organiseert onder andere de wedstrijden Kinderen & Poëzie voor basisscholen en Doe Maar Dicht Maar voor het voortgezet onderwijs, verzorgt workshops en masterclasses, produceert lesmateriaal, publiceert dichtbundels en coacht jonge dichters. Het Poëziepaleis is productiehuis, kenniscentrum, ontmoetingsplek en vraagloket.

Meer over het Poëziepaleis

Stichting Poëziepaleis bestaat sinds 1 januari 2009. Deze nieuwe stichting huisvest twee organisaties met een solide reputatie in poëzie-educatie: Stichting Kinderen en Poëzie, opgericht in 1990 en Stichting Doe Maar Dicht Maar, opgericht in 1985. Het Poëziepaleis brengt kinderen en jongeren in aanraking met poëzie om hen de schoonheid van taal te laten zien en hen kennis te laten maken met de mogelijkheden die taal biedt om gevoelens te uiten. Wij bieden een platform aan waarop kinderen en jongeren kunnen kennismaken met poëzie en zich kunnen uiten en ontplooien in de dichtkunst.

Op een speelse wijze laten wij kinderen kennismaken met poëzie door het aanbieden van lespakketten, workshops en masterclasses, de wedstrijden en de publicatie van een groot aantal winnaars in de jaarlijkse dichtbundels. Hierdoor boren we overal – soms onvermoed – talent aan.

Ontwikkeling en groei van poëtisch talent gedijt het beste in een taalvriendelijk klimaat. Het Poëziepaleis bouwt aan een infrastructuur waarin voor elke uitingsvorm plaats is. Nieuwe dichtvormen als rap, clips, poëzie op muziek, komen daarbij ook aan bod. Vorm en inhoud krijgen evenzeer de nadruk als het plezier in dichten. Voor elke doelgroep zijn producten beschikbaar, voor alle leeftijden en opleidingsniveaus. Ook kinderen in het speciaal onderwijs en met taalachterstanden worden niet vergeten.

Onze ambitie is kennis, kunde, enthousiasme en bezieling samenbrengen om zo een groter draagvlak voor poëzie te creëren onder kinderen, jongeren en docenten.

Erkend leerbedrijf

Het Poëziepaleis is een erkend SBB leerbedrijf.