ANBI

Stichting Poëziepaleis is aangemerkt als culturele ANBI. Als u het Poëziepaleis een gift wilt schenken, hebben vele kinderen en jongeren daar veel plezier van. Schenkingen aan Stichting Poëziepaleis zijn geheel vrijgesteld van schenkbelasting. Dankzij deze fiscale vrijstelling kan uw schenking geheel ten goede komen aan de activiteiten van het Poëziepaleis.

KvK 0112632
RSIN 818971393

Doelstelling

Het Poëziepaleis organiseert literaire educatie-activiteiten voor kinderen en jongeren. Ons doel is om zoveel mogelijk kinderen en jongeren in aanraking te laten komen met poëzie, docenten en andere intermediairs daarvoor handvatten aan te reiken en schrijftalent te begeleiden en uitdagingen te bieden.

Beloningsbeleid

Bestuurders ontvangen een onkostenvergoeding. Vrijwilligers jaarlijks een vrijwilligersvergoeding. Het Poëziepaleis volgt voor medewerkers de CAO Kunsteducatie.