Cultuureducatie met Kwaliteit

Kinderdichter

Provincie en gemeente Groningen willen graag dat cultuuronderwijs een structurele plek krijgt binnen het primair onderwijs. De samenwerkende overheden hebben besloten vanaf schooljaar 2015-2016 de koers te wijzigen: van investeren in aanbod naar de focus op het onderwijs. Iedere school die wil investeren in cultuuronderwijs kan meedoen! De afgelopen jaren zijn er vanuit de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit door verschillende instellingen succesvolle cultuureducatieve projecten ontwikkeld en uitgevoerd met scholen in de stad en de provincie, zoals bijvoorbeeld ons project Kinderdichter.

Samenwerken met het Poëziepaleis

Ben je als school geïnteresseerd in een project in samenwerking met het Poëziepaleis. Neem dan contact met ons op en bezoek de website van CMK Groningen voor meer informatie en aanvraagformulieren.